Ringslang

Ringslang

(Natrix natrix)

De ringslang heeft in Europa een groot verspreidingsgebied en is één van de bekendste soorten waterslangen. Zij komt ook in Nederland voor en is hier in veel streken het enige reptiel.
De slang is een schuwe en rustige soort die zelfs bij directe bedreiging maar zelden bijt. Het is een ongevaarlijke slang en niet giftig voor de mens.

De ringslang is in Nederland één van de drie inheemse soorten slangen, naast de gewone adder en gladde slang. Van deze drie is de ringslang de meest voorkomende soort en de enige soort in Nederland die eieren legt. Deze eieren worden in broedhopen gelegd om ze warm gehouden. De ringslang heeft erg veel vijanden. veel van deze vijanden eten alleen verse prooi. Om aan deze vijanden te kunnen ontsnappen houden zij zich bij verstoring dood, waarbij zij ook verschrikkelijk kunnen stinken naar rottend vlees.
In Nederland is het een zwaar beschermde soort.

Rijk: Animalia (Dieren)
Stam:
Chordata (Chordadieren)
Klasse:
Reptilia (Reptielen) 
Orde:
Squamata (Schubreptielen)
Onderorde:
Serpentes (Slangen) 
Superfamilie:
Colubroidea 
Familie:
Natricidae (Waterslangen)
Geslacht:
Natrix

Herkomst: Europa
Voedsel:
vis, amfibieën
Leeftijd in de natuur:
20 jaar
Leeftijd in dierentuinen:
20 jaar
Solitair/groep:
solitair
Aantal eieren:
10 tot 50
Bedreiging:
Rode lijst, lokaal bedreigd in Nederland