Op dit moment is het aanmelden van nieuwe donateurs helaas niet mogelijk.

Wij zijn bezig met het hervormen van de hele Donateurs systeem, en daar gaan dermate veel veranderingen in plaatsvinden dat wij het noodzakelijk achtten om tijdelijk de mogelijkheid om donateur te worden off-line hebben gehaald.

De nieuwe donateurs opties komen per 1 januari 2022.

Heeft u dringende vragen? Maak dan gebruik van onze contact pagina.